Puheenkirjoittajan palvelut

Alla on lueteltuna yleisimpiä tilanteita, joissa puheenkirjoittajan apu on hintansa väärti. Mikäli kaavailemasi puhe ei mielestäsi löydy tältä sivulta, ota yhteyttä puheenkirjoittajaan, niin ihmetellään tilannettasi yhdessä.

Tämän sivun alalaidasta löydät myös puheenkirjoittajan työskentelyn ehdot.

Keynote-puheenvuoro

Edessäsi on merkittävä seminaariesiintyminen, yrityksen vuosikokous, strategiapuhe tai mikä tahansa arvovaltainen tilaisuus, jossa jokaisella sanallasi on keskimääräistä enemmän painoarvoa. Haluat vaikuttaa kuulijoiden tunteisiin ja asenteisiin ja saada ihmiset keskustelemaan puheesi sisällöstä vielä jälkeenpäin.

Kenties tarvitset puheesi tueksi diaesityksen, joka ei ole ainoastaan näyttävä vaan edistää merkittävästi viestisi menemistä perille.

Ota yhteyttä, esittele tilanteesi puheenkirjoittajalle ja hän tarttuu työhön. Merkittävät puheenvuorot vaativat riittävästi taustatyötä ja puheen muotojen hiomista. Asiakkaan kanssa puheesta viilataan sellainen, johon hän itse on tyytyväinen ja joka tulee uppoamaan kuulijoihin. Saat myös esitysohjeet puheeseesi. Mahdollisen diaesityksen laatimisesta vastaa presentaatiosuunnittelun ammattilainen.

Kampanjapuhe

Edessäsi on vaalit ja sitä varten joudut kampanjoimaan itsesi ja edustamasi asian puolesta. Kenties pidät kampanjapuheesi monta kertaa eri yhteyksissä.

Puheestasi pitää käydä ilmi, että olet luotettava ja aikaansaava henkilö, joka väsymättä ajaa niitä asioita, joiden takana seisoo. Kuulijat ymmärtävät, mitkä asiat vaativat muutosta. He oivaltavat, että sinä tarjoat parhaita mahdollisia ratkaisuja. Lisäksi puheesi kuullessaan he näkevät paremman huomisen olevan todella mahdollinen, jos he äänestävät sinua.

Vaikuttavan kampanjapuheen laatiminen ei ole helppoa. Puheenkirjoittajalla tämä taito kuitenkin on. Hänen tekemästään puheesta saadaan sinun suuhusi sopiva tiiviillä yhteistyöllä.

Juhlapuhe

Juhlapuheen tarkoituksena ei ole niinkään välittää kuulijoille uutta tietoa vaan nostaa tilanne arkipäivän yläpuolelle, todelliseksi juhlaksi. Juhlapuheesi antaa osallistujille ylevän tunteen siitä, että he ovat osallisia merkittävässä hetkessä. Puheesi ei ainoastaan kuvaa juhlan tärkeyttä vaan se tekee tilanteessa erityislaatuisen.

Onnistuneen juhlapuheen elementtejä ovat sopivissa suhteissa annosteltu huumori ja arvokkuus. Puhuja tuo riittävästi esille myös omaa persoonaansa ja vilpittömiä tuntemuksiaan juhlatilannetta tai juhlittavia ihmisiä kohtaan. Hän luo yhteisen kokemuksen, jonka kuulivat voivat omaksua ja elää siinä tilanteessa yhdessä.

Jos haluat nostaa juhlapuheesi tavanomaisuuksien yläpuolelle, tehtävän antaminen puheenkirjoittajalle on suositeltava ratkaisu. Juhlapuhe-kategorian alle sijoittuvat niin yritysten ja yhteisöjen suurissa tapahtumissa pidetyt puheet kuin perhejuhlien lyhyemmät puheenvuorot. Esittele tilanteesi puheenkirjoittajalle, niin sopiva puhe valmistuu varmasti.

Tekstistä puheeksi

Aina ei ole tarvetta sille, että puheenkirjoittaja laatii koko puhetta alusta loppuun. Ehkä olet jo kirjoittanut muistiinpanoja ja luonnoksia. Materiaalia on jo aika paljon, mutta tarvitset apua loppurutistukseen.

Voi myös olla, että puheesi on jo valmis, mutta haluat näyttää sitä puheiden ja retoriikan asiantuntijalle. Puheenkirjoittaja lukee mielellään puheesi läpi ja tekee siihen muutoksia, joilla ilmaisusta tulee enemmän puheeseen sopivaa. Hän voi myös tehdä ehdotuksia siitä, miten puheestasi saadaan iskevämpi ja vaikuttavampi. Tarpeen vaatiessa puheenkirjoittaja voi kirjoittaa puheen kokonaan uudestaan

Puheenkirjoittajien koulutus

Organisaatiossasi on henkilöitä, jotka voivat tarpeen vaatiessa kirjoittaa myös puheita. He eivät ole kuitenkaan erikoistuneet puheenkirjoitukseen, eivätkä tunne kaikki työskentelymenetelmiä, retorisia keinoja ja puheenkirjoittajien ammattisalaisuuksia.

Koulutuksella puheita kirjoittavien työntekijöiden ammattitaito nousee uudelle tasolle. Puheenkirjoittaja tulee mielellään pitämään workshopin, jonka pituudeksi sopii puoli päivää tai koko päivä. Pidempiäkin koulutuskokonaisuuksia voidaan rakentaa. Sellaisen avulla todellinen sukeltaminen retoriikan ja vaikuttamisen maailman salaisuuksiin on mahdollista.

Puheenkirjoittajan ehdot

Kun otat yhteyttä puheenkirjoittajaan, hän käy läpi tarpeesi ja toiveesi. Puheenkirjoittaja kysyy sinulta niin paljon taustakysymyksiä kuin puheen laatimiseksi on välttämätöntä. Puheenkirjoittaja myös pyytää sinua toimittamaan hänelle kaiken puheen kannalta olennaisen taustamateriaalin.

Tehtävästä riippuen sovitaan, kuinka monta kertaa sinä ja puheenkirjoittaja tapaatte. Lisäksi sovitaan työskentelyn aikataulusta.

Puheenkirjoittaja ilmoittaa, minä päivänä saat ensimmäisen luonnoksen puheesta. Valmis puhe syntyy antamasi palautteen pohjalta. Mikäli sinulle on vielä tämän jälkeen esittää lisätoiveita, ne voidaan toteuttaa. Todella kiireellisissä tapauksissa palautekierros voidaan jättää välistä.

Puheenkirjoittaja varaa oikeuden lähestyä sinua lisätiedusteluin työskentelyn aikana.

Puheenkirjoittajan ja sinun välilläsi vallitsee ehdoton luottamus. Puheenkirjoittaja ei paljasta asiakkaitaan ja tämän asioita ulkopuolisille.

Hinta määräytyy kulloisenkin tehtävänannon mukaan. Työn hintaan lisätään mahdolliset matkakulut Hämeenlinnasta ja arvonlisävero.

Puheenkirjoittajan työtä koskee tyytyväisyytakuu. Mikäli viilaamisen jälkeenkään et ole tyytyväinen työn laatuun, siitä ei laskuteta.